تبلیغات X
:-) گیتارعشق :-) - ...
 
به نام خداوند جان و خرد...کزین برتر اندیشه برنگذرد... (پاهای برهنه..کفش های گم شده..ثروتمندبی نیاز..کفش های درگوشه افتاده) شبی جان را زغفلت برآوردم به آفریده های آدمی جان سپردم کز بهره چنین هوش و ذکاوت رسیدم به کفشی که داشت دردل شکایت سحری هنگام درگوشه ای ازحیاط نشسته بودم و خاطرات خوشی هرازگاهی درذهنم ورق میخوردوبازازخاطرم میگذشت وچون آب زلال عبورمیکرد.. صدای ناله ای درگوشم پیچید؛درپی ناله رفتم..به کفشی رسیدم که درد دلی داشت و به دنبال آدمی میگشت که باجان ودل به حرف دلش گوش بسپارد.. به حرف های دلش گوش سپردم و گوش سپردم... دردی داشت که ناگفتنیست..دلم به دردآمدوباز به جای قبلی ام بازآمدم وبنشستم به اندیشیدن اینکه اگر کفش هانبودند چه به روزگارمان می آمدوآیاکسی بودکه قدرکفش هایش رابداند؟! درخیالتان لحظه ای به این بیاندیشید که بخواهیدبا پای برهنه بر تیکه سنگ های کوچک راه بروید... می دانم..حتی تصورش هم سخت است که بخواهیم با پای برهنه راه برویم.. اماکیست که قدرکفش هایش رابداند؟! قطعا آن فقیراست که درحسرت کفش کهنه ای هم مانده و باخودآرزوی داشتن پاپوشی رادارد.. وثروتمنداست که بی نیاز از هرچیزی است وکفش هایشان را درگوشه کناری از حیاط ویا هرجای دیگری انداخته و.. کفش های سرگردان به هردری میزنند که یکی پیداشودوقدرشان رابداند.. نه اینکه آنهارادرگوشه ای به حال خودشان رهاکنند و درمقابل نورآفتاب هرروز بی جان تر شوند... آری٬٬زندگی دردنیای ما اینگونه است..یکی در حسرت و دیگری درحال حیف و میل... قدرزر زرگر بداند قدرگوهر گوهری.....
...
.......
معرفت
عاشقانه
تو...
دلیل
دوست داشتن
عشق بن بست
عشق
کد موزیک الما قالب وبلاگ آهنگ وبلاگ 98love کد موزیک الما قالب وبلاگ
   

...
اول ارديبهشت 1396 ساعت 03:37 | نوشته ‌شده به دست ستایش حسینی | ( )
اسکار بهترین نگاهم میرسه به وقتی که دلت یهو میخاد نگاش کنی سرتو میاری بالا میبینی اونم داره نگات میکنه :)